COP 28: ROLE OF UNIVERSITIES FROM DECARBONIZATION TO NET ZERO

Üniversiteler araştırma, eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetler aracılığıyla net sıfır emisyona yönelik küresel dönüşümde önemli bir rol oynamaktadır. Adeta küçük bir şehir gibi faaliyet gösteren üniversite kampüsleri ağırlamakta oldukları eğitim kadroları, öğrencileri, hizmet sağlayan personelleri ve tedarikçileri ile önemli miktarda sera gazı yayılımına sebep olmaktadır. Ancak üniversiteler aynı zamanda sorunlara yenilikçi çözümler için pilot projelere ev sahipliği yapmaktadır ve çağımızın en önemli sorunu olan iklim değişikliği ile mücadelede, emisyonların azaltımına yönelik stratejilerin oluşturulmasında kritik bir öneme sahiptir. Üniversiteler ve eğitim kurumları, iklim krizinin önlenmesine yönelik akademik bilgilerin geliştirilmesi, araştırmaların yürütülmesi, uygulanması ve iklim krizi ile mücadeleye toplumun hazırlanması konusunda önemli bir konumdadır.

COP28’de 3 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye Pavilyonu’nda 16:00-17:00 arasında Boğaziçi Üniversitesi ve UN SDSN Türkiye'nin ev sahipliği ile gerçekleştirilecek oturumda Türkiye'nin yüzyılın ortasına kadar Net Sıfır Hedefi'ne ulaşmasında üniversitelerin rolü konusu ele alınacaktır. UN SDSN Türkiye Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak oturum, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü ve SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut’un moderasyonundaki panel ile devam edecektir. UN SDSN Türkiye Direktörü ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, SDG Academy Başkanı Prof. Dr. Patrick Paul Walsh ve REC Türkiye Başkanı Dr. Ünal Sayman’ın katılımıyla gerçekleşecek oturumda, “UN SDSN Kampüste Net Sıfır” hareketi, Türkiye ve bölge ülkelerde sürdürülebilir kampüsler, sürdürülebilir topluluklar ve net sıfır hedefine ulaşmaya yönelik eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri ele alınacaktır. SDSN Küresel Başkanı Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs’ın, “Net Sıfır Hedefine Ulaşmada Üniversitelerin Rolü” temalı kapanış konuşmasıyla oturum sonlanacaktır.

Program

Opening Remarks

  • Prof. Dr. M. Naci İnci, Boğaziçi University Rector & UN SDSN Türkiye Chair Role of Universities for Net Zero 2053 Target in Türkiye

Panel Session

Moderator: Dr. Tamer Atabarut, BULLC Director & UN SDSN Türkiye Board Member

  • Prof. Dr. Gürkan S. Kumbaroğlu, Boğaziçi University Vice Rector & UN SDSN Türkiye Director Research and Development Projects on Green Energy (Algae& Hydrogen) and Carbon capture
  • Prof. Dr. Patrick Paul Walsh, SDG Academy Director & UN SDSN Vice President Future of Climate Education & Mobilization of the Society on Climate Action
  • Dr. Rıfat Ünal Sayman, REC Türkiye President Fostering Transformation: Synergies between Universities, NGOs, and Municipalities for Local Climate Action in Türkiye

Closing Remarks

  • Prof. Dr. Jeffrey Sachs, UN SDSN President Role of Universities from Decarbonization to Net Zero