İstinye Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından ‘Akademik Disiplinlerde Sürdürülebilirlik’ Kitabı Yayınlandı

İstinye Üniversitesi öğretim üyelerinin kendi akademik alanlarındaki sürdürülebilirliğin yerini tanımlayarak yazdıkları bölümlerden oluşan ‘Akademik Disiplinlerde Sürdürülebilirlik’ kitabı, Türkiye’de akademik disiplinlerde sürdürülebilirlik konusuyla yayınlanan ilk kitap olma özelliğine sahiptir.

 

Günümüzün önemli kavramı olan ‘sürdürülebilirlik’, kapsadığı alanın genişliği ve önemi sebebiyle uzun zamandır üniversitelerin ve akademik disiplinlerin de odak noktası haline gelmiştir.

 

Yüksek Öğretim Kurumları sürdürülebilirlik amaçlarına varmada kilit rol oynayan kurumlardır. Çünkü geleceğin bireylerini yetiştiren üniversitelerde uzmanlık alanlarına göre verilen eğitimin yanı sıra, verilen öğretim gelecek neslin düşünce şeklinin yanı sıra davranış biçimini de etkilemekte ve şekillendirmektedir. Bu nedenledir ki üniversitelerin, eğitim-araştırma-topluma katkı alanlarında toplumsal değerler ile ekonomik ve çevresel bileşenler açısından kapsamlı ve koordineli bir şekilde hareket etmeleri her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

 

Bu çalışma Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerde akademik disiplinlerde sürdürülebilirliğin mevcut durumunu ortaya koyma ve bu kapsamda nelerin yapılabileceğine dair gelişim alanlarını ortaya çıkarma düşüncesinden yola çıkarak oluşturulmuştur. Bu çalışmada amaç, üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma katkı olarak kabul edilen üç temel faaliyet alanında ilgili akademik disiplin için sürdürülebilirliğin rolünü ortaya koyabilmektir.

 

Bayhantopçu, E. ve Özuyar, P. G. (Ed.) (2023). Akademik Disiplinlerde Sürdürülebilirlik. İstanbul: Nobel Yayınları. - https://www.nobelyayin.com/akademik-disiplinlerde-surdurulebilirlik-19774.html