Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021

Yeni Rapor, COVID-19’un BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında İlerlemeyi Tersine Çevirdiğini bildirmekte, Gelişmekte Olan Ülkelere Artan Mali Alan İhtiyacına Dikkat Çekerek Desteğe Davet Etmekte

“2030 için Küresel Amaçlar”da gerçekleşen ilerlemeyi SKA Endeksi ve Gösterge Tabloları ile izleyen Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (SKR) 2021 bugün yayınlanıyor. Yıllık Rapor, Birleşmiş Milletler Üyesi 193 ülke Devlet Başkanı tarafından 2015’te kabul edilen Küresel Amaçlar’daki ilerlemenin ilk kez tersine döndüğünü gösteriyor. Rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Jeffrey Sachs liderliğindeki bir grup yazar tarafından kaleme alındı. Cambridge University Press tarafından yayımlanan rapor, COVID-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) üzerindeki kısa vadeli etkilerini özetlemekte ve SKA’ların iyileşmeye / toparlanmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklamaktadır.

 

Columbia Universitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ve SDSN Ağı Global Başkanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021 Raporu başyazarı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, 2021 Raporu’na ilişkin görüşlerini şu şekilde özetlemekte:

 

“2015 yılında kabulünden bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda ilk kez 2020 yılında genel bir gerileme kaydedildi. COVID 19 salgını sadece küresel bir sağlık acil durumu değil, aynı zamanda bir sürdürülebilir kalkınma krizi yarattı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda yeniden ilerlemenin sağlanması için, gelişmekte olan ülkelerin küresel vergi reformu ve çok taraflı kalkınma bankaları tarafından genişletilmiş finansman yoluyla mali alanda önemli bir artışa ihtiyacı bulunmaktadır. Mali harcamalar altı temel SKA dönüşümünü desteklemelidir: herkes için kaliteli eğitim, evrensel sağlık imkanı, temiz enerji ve sanayi, sürdürülebilir tarım ve arazi kullanımı, sürdürülebilir kentsel altyapı ve dijital teknolojilere evrensel erişim.”


Rapor:

Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2021). The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University Press.

Rapora erişim için:

İnternet Sitesi: [CUP Website] & https://www.sdgindex.org

Veriler: https://dashboards.sdgindex.org


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uluslararası toplum tarafından kabul edildiği 2015 yılından bu yana, SKA Endeksi ilk kez 2020’de düştü.