Sürdürülebilir Şehirler Değerlendirme ve Raporlama

Türkiye’de Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu yazım sürecinde olan belediyelerin “Sürdürülebilir Şehirler Değerlendirme ve Raporlama” süreçlerini kolaylaştırmak üzere CGE Evaluation tarafından “Sürdürülebilir Şehirler Değerlendirme” metodolojisi geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında “Belediye Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirme, “Vatandaş Sürdürülebilir Kalkınma Algı Ölçümü”,  “Yerel Yönetim Birimleri Sürdürülebilir Kalkınma Katılımcı  Yönetim Olgunluk Değerlendirme”  online ölçümleme ve raporlama alt yapısı yer almaktadır.

Yerel yönetimlerde, kurumsal yönetişim ve katılımcı yönetim kültürünün gelişmesine, 17 SKA kapsamında yapılan çalışmaların ölçümlenmesine ve raporlanmasına katkı sunan CGE Evaluation ile info@cgeevaluation.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: https://www.cgeevaluation.com/Home/ProductDetail/73