UN SDSN Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2023

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (SDR), 2015 yılında 193 BM Üyesi tarafından kabul edilmesinden bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda her yıl kaydedilen ilerlemeyi gözden geçiriyor. 2030'un yarısına gelindiğinde, Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2023, kaydedilen ilerlemenin bir özetini alıyor ve bu hedeflerin önceliklerini tartışıyor. Bu yılki baskı, özellikle kalkınma finansmanını artırma ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek için küresel mali mimaride reform yapma ihtiyacına odaklanıyor.

 

Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2023: https://dashboards.sdgindex.org/chapters